Bucureşti, 15 iulie 2019

Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de beneficiar anunţă închiderea oficială a proiectului „Sprijin pentru adaptarea managerilor antreprenorilor şi lucrătorilor din regiunea Centru la schimbările din mediul social şi economic, în spiritul principiilor dezvoltării durabile şi inovării sociale (BusinessPro) – POCU/227/3/8/117946”.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi s-a desfăşurat în perioada 25 mai 2018 – 24 iulie 2019, având o valoare totală de 4.120.472,28 RON, din care valoarea cofinanţării U.E. a fost de 3.502.401,43 RON.
Proiectul a vizat îmbunătățirea competențelor manageriale, antreprenoriale şi a capacității întreprinzătorilor în dificultate de a iniția noi afaceri şi de a implementa măsuri de restructurare şi consolidare a afacerilor prin furnizarea de servicii integrate de formare şi asistenţă şi promovarea de forme inovatoare de sprijin în afaceri. De asemenea, acesta a urmărit îmbunătățirea competențelor manageriale ale întreprinzătorilor în dificultate prin furnizarea de formare specifică, personalizată, relevantă pentru profilul managerial/antreprenorial al acestora.

Grupul ţintă al proiectului a fost alcătuit din 510 persoane, din care: 160 de persoane au fost angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane, 340 de persoane au fost angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial) şi au ocupat poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.) şi 10 de persoane au fost antreprenori care şi-au gestionat propriile afaceri.

Printre rezultatele aşteptate ale proiectului s-au numărat: creşterea cu 510 a numărului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv; introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii productive şi „verzi” în 48 de întreprinderi, practici care să asigure sănătatea şi securitatea la locul de muncă, care îmbunătăţesc statutul profesional şi de sănătate al angajaţilor, care asigură un tratatment egal la locul de muncă, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici; elaborarea unei planificări strategice pe termen lung în 48 de companii, care anticipează schimbările şi 48 de IMM-uri care au introdus sisteme, instrumente, metode şi practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi: prof. univ. dr. Mihai Orzan, Manager proiect, email: bizproase@gmail.com

Conținutul acestui material nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Banner SapunulCheia.ro