La Adunarea Generală din data de 23 noiembrie 2016 au fost aleși Președintele și Vicepreședinții Confederației Patronale ”Concordia”. Noul Președinte este domnul Adrian Manolache, din partea Federației Patronale a Rețelelor de Comerț. Pentru pozițiile de Vicepreședinți au fost desemnați doamna Silvia Vlăsceanu, de la Federația Patronală a Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie, doamna Georgiana Murgulescu de la Consiliul Patronatelor Bancare din România și domnul Eduard Floria, de la Federația Patronală Petrol și Gaze.

Membrii Confederației au acordat încrederea lor proiectului propus de noul președinte, care în următorii doi ani de mandat urmărește consolidarea organizatorică și funcțională a Confederației și implicarea mai pregnantă a acesteia în dezvoltarea dialogului social și civic din România. Domnul Adrian Manolache îi succede la conducerea C.P. ”Concordia” domnului Ioan Dan Gheorghiu, care încă de la înființarea Confederației a contribuit substanțial la dezvoltarea acesteia și la obținerea statutului de confederație reprezentantativă la nivelul economiei naționale.

Implicarea domnului Manolache în activitatea C.P. ”Concordia” datează din anul 2013. În toată această perioadă a contribuit la stabilirea direcțiilor strategice de acțiune ale Confederației, la formularea și susținerea punctelor de vedere ale Confederației cu privire la teme de interes major pentru mediul de afaceri, cum sunt relațiile de muncă, dialogul social, libertatea și competitivitatea economică, transparența legislativă și decizională. Totodată, domnul Adrian Manolache a reprezentat Confederația în Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială din cadrul Consiliului Economic și Social, precum și în comisii de dialog social din cadrul unor ministere.

”Consider că rolul organizațiilor patronale este să contribuie, printr-un dialog social și civic etic și profesionist, la asigurarea stabilității și coeziunii sociale, ca premise pentru bunăstarea generală a societății, începând de la nivelul fiecărui loc de muncă, fiecărei întreprinderi, fiecărui sector de activitate și până la nivel național. În egală măsură, mediul de afaceri are nevoie de stabilitate și predictibilitate a politicilor economice și sociale, precum și de transparență și profesionalism în luarea deciziilor privind aceste politici. Confederația Patronală ”Concordia” dorește să contribuie la o schimbare pozitivă și vizibilă a modului în care partenerii sociali interacționează și colaborează, astfel încât societatea în întregul ei să se dezvolte. Activitatea mea viitoare, ca președinte al C.P. ”Concordia”, va fi dedicată acestor obiective pe care le consider importante.” a declarat domnul Adrian Manolache.

Înființată în 2007, C.P. “Concordia” este una dintre cele mai mari organizații patronale din România, cu reprezentativitate la nivel național, susține peste 500 de companii, însumând peste 275 000 de salariați. Ea este constituită din organizaţii patronale cu membri care își desfășoară activitatea în sectoare importante ale economiei româneşti: energie electrică şi termică, petrol şi gaze, industria auto, industria cimentului, echipamente casnice, comerţ, activități financiare şi bancare, transport rutier, activităţi de consultanţă şi inginerie. Scopul principal al acestei organizații este acela de a susține creșterea capacității competitive a economiei naționale.

www.confederatia-concordia.ro

Banner SapunulCheia.ro