Asociaţia Centrul de Educaţie şi Recreere „Căsuţele din Moisei” este o structură de Economie Socială care a implementat proiectul POSDRU/173/6.1/S/148909 „Paşi spre incluziunea profesională prin dezvoltarea economiei sociale”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

            Sâmbătă, 19 decembrie 2015, în Moisei, a avut loc conferinţa de lansare a Structurii de Economie Socială, eveniment la care au participat reprezentanţi ai beneficiarului, precum şi reprezentanţi ai unor instituţii cu responsabilităţi în domeniul administraţiei publice locale. În cadrul conferinţei, au fost prezentate rezultatele şi investiţiile implicate de proiect.

Întins pe o suprafaţă de aproximativ un hectar, Centrul de Educaţie şi Recreere „Căsuţele din Moisei” este, în fapt, un ansamblu turistic format din 3 căsuţe din lemn şi recepţie, amplasat în Moisei, în preajma pârâului Izvorul Negru. Ansamblul oferă 18 locuri de cazare în cele trei căsuţe, fiecare având două camere cu câte trei paturi, baie proprie şi chicinetă comună.

Odată finalizate lucrările de construcţie şi amenajare a spaţiului, Centrul de Educaţie şi Recreere poate acum pune la dispoziția publicului, pe lângă cazare, diferite trasee turistice, activităţi şi tabere pentru copii. În taberele tematice organizate aici, micuţii vor avea parte de mediul ideal pentru relaxare, recreere şi învăţare a unor meşteşuguri tradiţionale păstrate din străbuni, cum ar fi olăritul şi cusutul, dar au ocazia să-şi întărească şi spiritul creativ, realizând fotografii şi tablouri unice, inspirate din împrejurimile pitoreşti ale Moiseiului. De cealaltă parte, înfiinţarea acestui Centru pune accent pe angajarea în activităţile programate a forţei de muncă locale, cu precădere a meşterilor populari din zonă, sprijinind astfel păstrarea meşteşugurilor tradiţionale şi încurajând educaţia incluzivă.

5

 


Cristina CORDEA,

Preşedinte Centrul de Educaţie şi Recreere

„Căsuţele din Moisei”

Tel.: 0740.664.171
contact@casuteledinmoisei.ro

 

 

 

 

 

 

<!doctype html >

Banner SapunulCheia.ro